HONDA AirBlade độ Bi cầu XMAX 12+6 - 43955

Đăng bởi Cường Đèn ngày

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng :     Anh Hiếu

  • Dòng xe :          HONDA Air Blade

  • Biển số :             29E 2896.25

  • Số điện thoại :     ****43.955

 SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm :              Bi cầu XMAX 12+6 
Thời Gian Bảo hành :    24 tháng
Ngày Lắp Đặt :               20/10/2022      
Phụ Kiện Kèm Theo :   
  • Mắt quỷ đổi mầu qua App
  • Demi đổi mầu Vàng
  • Mạch Bật / Tắt tích hợp
  • Vòng thiên thần 3D                                

  

 

 HÌNH ẢNH  

 


Cũ hơn Mới hơn