HONDA Airblade 150 Độ bi cầu KENZO S600 - 11888

Đăng bởi Cường Đèn ngày

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng :     A.Lượng

  • Dòng xe :          HONDA Airblade 150 ( 2021 )

  • Biển số :            29-Y3 *****

  • Số điện thoại :     **** 511.888

 SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm :              KENZO S600 
Thời Gian Bảo hành :    2 năm 
Ngày Lắp Đặt :               5/10/2022  
 

Kenzo S600

 HÌNH ẢNH  

 
z3775168714377_d1d2ddc0e9a040659e3168b8e5971911.jpg z3775168715138_fcdf524afb6eeac1f5785b187a3edaf5.jpg z3775168720471_f44d6055c8f8a609efbbf2102bbe557f.jpg z3775168733255_7e3ed4fee37a511850facbfeeb109b17.jpg z3775168734733_b8e5d45ec27654fc03dc5d761983eaf7.jpg

Cũ hơn Mới hơn