HONDA Airblade 150 Độ bi cầu XLED 3D - 22338

Đăng bởi Cường Đèn ngày

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng :     A Hải

  • Dòng xe :          HONDA Air Blade

  • Biển số :            98D190028

  • Số điện thoại :     ****22.338

 SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm :              Xled 3D 
Thời Gian Bảo hành :    18 tháng
Ngày Lắp Đặt :               19/10/2022  
 

 

 HÌNH ẢNH  

 


Cũ hơn Mới hơn