HONDA WAVE ALPHA độ bi cầu AKLight B11 - 24357

Đăng bởi Cường Đèn ngày

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng :     Đinh Việt Hoàng

  • Dòng xe :         HONDA WAVE ALPHA

  • Biển số :            

  • Số điện thoại :     ****24.357

 SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm :               Bi cầu AKLight B11
Thời Gian Bảo hành :    12 tháng
Ngày Lắp Đặt :               20/10/2022  
 

 

 HÌNH ẢNH  

 


Cũ hơn Mới hơn