HONDA Winner X độ đèn trợ sáng KingLed sst20 + mini Dako D20 - 60458

Đăng bởi Cường Đèn ngày

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng :     Nguyễn Thế Anh

  • Dòng xe :          HONDA Winner X
  • Biển số :           88L1 74.395

  • Số điện thoại :     ****560.458

 SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm :              
  • Đèn trợ sáng KingLed sst20 
  • Đèn trợ sáng mini Dako D20
Thời Gian Bảo hành :    12 tháng
Ngày Lắp Đặt :               21/10/2022      
Phụ Kiện Kèm Theo :   
  • Mạch auto Passing  *2 
  • Pad gắn đèn iNox 3mm                     

 HÌNH ẢNH  

 

 


Cũ hơn Mới hơn