Honda Winner X Độ bi cầu XLED - 68398

Đăng bởi Cường Đèn ngày

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng :     Tuấn Anh

  • Dòng xe :          HONDA WinnerX

  • Biển số :            29 L1 - 799.43

  • Số điện thoại :     **** 68.398

 SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm :              XLED 6+3
Thời Gian Bảo hành :    18 Tháng
Ngày Lắp Đặt :               5/10/2022  
 
 

 HÌNH ẢNH  

 


Cũ hơn Mới hơn