HONDA SH Mode Độ bi cầu KENZO S600 - 11111

Đăng bởi Cường Đèn ngày

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Khách hàng :     Hoàng vixi

  • Dòng xe :          HONDA SH Mode

  • Biển số :            21-B1 700.79

  • Số điện thoại :     **** 711.111

 SẢN PHẨM  

Tên sản phẩm :              KENZO S600 
Thời Gian Bảo hành :    2 năm 
Ngày Lắp Đặt :               5/10/2022  
 

Kenzo S600

 HÌNH ẢNH  

 

z3776232624897_9fdb715ad64286aa2c32beeb1f046ed9.jpg z3776232650965_e02db8386b6d52443387d070accb1307.jpg z3776232605797_08f731340cbbde0eec02591bf96085a9.jpg z3776232664879_fd333db05ecae8c012fc44a16f9f2555.jpg z3776232668047_5d5f6f934a31f3bdc8ad691c4c3d332d.jpg

Cũ hơn Mới hơn